Oprema gozdov

 • dopolnitev obstoječih gozdnih sprehajalnih poti v Mestnem gozdu Celje z rekreacijsko in doživljajsko opremo (drevesna opazovalnica, prizoriščni oder, počivališča s klopmi, telovadne priprave);
 • oprema obstoječih poti v parkovnem gozdu Zlatni rt – Punta Corrente v Rovinju s predstavitvenimi tablami in klopmi;
 • izdelava gozdnega igrišča »Tretja jasa« v Mestnem gozdu Celje;
 • izdelava gozdnega igrišča v parkovnem gozdu Zlatni rt – Punta Corrente v Rovinju;
 • oprema plezališča in ureditev novih plezalnih smeri v kamnolomu Muntravo na območju parkovnega gozda Zlatni rt – Punta Corrente v Rovinju.

Revitalizacija

 • obnova zgodovinske rastlinske matrice parkovnega gozda Zlatni rt – Punta Corrente v Rovinju s sadnjo več kot 900 dreves, grmovnic in trajnic.

Izobraževanje

 • izdelava izobraževalne in doživljajske gozdne poti na območju parkovnega gozda Zlatni rt – Punta Corrente v Rovinju z 10 predstavitvenimi lokacijami;
 • ureditev izobraževalnih in demonstracijskih točk ob gozdnih poteh v Mestnem gozdu Celje na območju Anskega vrha in Miklavškega hriba;
 • organizacija in izvedba štirih projektnih delavnic o upravljanju urbanih gozdov in izobraževanju šolske mladine na osnovi gozdne pedagogike;
 • organizacija in izvedba dveh izobraževalnih ekskurzij za šolski skupini otrok iz Celja in Rovinja.

Publikacije

 • Naravne in kulturno-zgodovinske vrednote parkovnega gozda Zlatni rt – Punta Corrente v Rovinju (večjezična publikacija);
 • zgoščenka »Zvoki gozdov – Forest city soundscapes«;
 • Smernice za upravljanje urbanih gozdov;
 • Smernice za izobraževanje šolskih otrok in mladine na osnovi gozdne pedagogike.