Parkovni gozd Zlatni rt
– Punta Corrente v Rovinju

Parkovni gozd Zlatni rt – Punta Corrente je prvo zavarovano območje v Istarski županiji (1948) in eno najstarejših na Hrvaškem. Prepletanje naravnega gozda in parkovnih elementov s številnimi eksotičnimi rastlinami daje območju posebno hortikulturno in krajinsko vrednost.

Na površini 54,4 ha se izmenjujejo avtohtona združba črničevja (Quercus ilex) in malega jesena (Fraxinus ornus), grmičevje (makija) črničevja z elementi sredozemskega rastlinstva ter sajeni sestoji alpskega bora (Pinus halepensis), brucijskega bora (Pinus brutia) in obmorskega bora (Pinus pinaster). Zaradi dimenzij in zanimivo oblikovanih krošenj izstopajo posamezna drevesa črničevja, puhastega hrasta (Quercus pubescens), eksotičnih cipres, dvokrpega ginka (Ginko biloba), skupina evkaliptusov ter številne oljke kot ostanki tradicionalnega kmetijstva na tem območju. Ob drevoredih pinij (Pinus pinea) in vednozelenih cipres (Cupressus sempervirens) predstavljajo posebno značilnost tudi himalajske cedre (Cedrus deodara), ki so na južnem delu parka posajene v obliki šesterokrake zvezde.

Urejanje parkovnega gozda se je začelo ob koncu 19. stoletja, ko je grof Johann Georg Hütterott odkupil večje površine zemljišč med Monte Mulinijem in Škarabo ter štiri otoke ob rovinjski obali. Na območju današnjega parkovnega gozda je nameraval odpreti klimatsko zdravilišče Cap Aureo (Zlatni rt). Za časa njegovega življenja je bil realiziran le del hortikulturne ureditve.

Številne kulturno-zgodovinske značilnosti pričajo o nekdanjem načinu življenja, na primer grofičina konjušnica (danes restavracija), gozdarjeva hiša (danes muzej Hütterott), ostanki manjše ladjedelnice in pomolov, star beneški kamnolom (danes atraktivno plezališče), suhozidi ter velik ograjni zid, ki je označeval mejo grofove posesti.

Parkovni gozd, ki ga ljubkovalno imenujejo »zelena pljuča in dragulj mesta«, je danes namenjen počitku in rekreaciji. Vsakodnevni obiskovalci v njem najdejo odmik od urbanega načina življenja in uživajo njegove blagodejne koristi.