Tijekom proljetnih mjeseci 2015., trasirana je doživljajno-rekreativna i edukativna staza u park šumi Zlatni rt – Punta Corrente. Nakon trasiranja, staza je opremljena s deset doživljajnih i deset edukativnih tabela na teme o životu šume i životu njezinih stanovnika.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA tabele (2) tabele (3)