U sklopu završnih aktivnosti projekta GREEN4GREY, 3. srpnja su u Rovinju održane dvije radionice. Prva radionica bila je na temu Upravljanje urbanim šumama, a druga je bila Šumska pedagogija.

Uvodni dio radionica je održan u velikoj dvorani Doma kulture u Rovinju, a drugi praktični dio se odvijao na terenu u park šumi Zlatni rt – Punta Corrente.

img_03a_07_15img_03b_07_15img_03e_07_15img_03c_07_15IMG_2169IMG_2230