Slider Revolution shortcode goes here.

O projektu

Pilot projekt GREEN4GREY je usmjeren na održivo upravljanje urbanim šumama Celja i Rovinja revitalizacijom, opremanjem i promocijom njihove prirodne i kulturne vrijednosti.

Urbane ili gradske šume su ekosustavi koji su određeni njihovim položajem, nalaze se u blizini ili unutar gusto naseljenih urbanih područja. Svojom nazočnošću čuvaju i povećavaju biološku raznolikost ekosustava na lokalnoj razini te značajno utječu na kvalitetu života i ekološku stabilnost šireg urbanog područja. Radi svojeg položaja u blizini naselja te zbog značajnog broja posjetitelja imaju važnu ulogu u obrazovanju i osvještavanju stanovnika o prirodnom okolišu, a ujedno su i značajan prostor za odmor i rekreaciju gradskog stanovništva.

Današnje površine urbanih šuma u slovenskim i hrvatskim gradovima relativno su male i raspršene u prostoru. Neuređeno upravljanje i financiranje te ubrzan ekonomski razvoj s rastućim pritiscima drugih korisnika prostora poput naseljavanja, industrije i infrastrukture glavni su čimbenici sadašnjosti koji potencijalno ugrožavaju urbane šume dok istovremeno jača njihova uloga u očuvanju biološke raznolikosti te utjecaj na kvalitetu urbanog životnog prostora.

Ciljevi projekta

  1. razvoj upravljanja zaštićenim i ekološki značajnim šumama, od izuzetne važnosti za gradove i žitelje Celja i Rovinja;
  2. oprema i uređenje šumskog prostora za rekreaciju, doživljaje u prirodi te obrazovanje djece izravno u šumama kroz iskustva;
  3. revitalizacija degradiranih šumskih područja za očuvanje ekoloških i socijalnih funkcija urbanih šuma;
  4. podizanje javne svijesti o prirodnim i kulturnim bogatstvima šuma kroz edukaciju i promociju vrijednosti tog iznimno važnog gradskog prostora

Ciljne skupine korisnika

Primarna ciljna skupina projekta su stanovnici gradova Celja i Rovinja. Na području razvoja edukacije osnovna su ciljna skupina učenici osnovnih i srednjih škola. Ciljnu skupinu s aspekta razvoja i uspostave planiranog upravljanja gradskim šumama predstavlja stručna javnost, predstavnici lokalnih zajednica i nevladinih organizacija.