Oprema šuma

 • postojeće pješačke puteve u Gradskoj šumi Celje dopuniti s rekreacijskom i doživljajnom opremom (drvena promatračnica, pozornica, odmorišta s klupama, trim oprema)
 • Opremanje postojećih pješačkih staza u Park šumi Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju edukativnim tabelama i klupama;
 • izrada šumskog igrališta „Tretja jasa“ u Gradskoj šumi Celje;
 • izrada šumskog igrališta u Park šumi Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju;
 • oprema penjališta za slobodno penjanje s uređenjem novih penjačkih smjerova u Kamenolomu Muntravo na području Park šume Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju.

Revitalizacija

 • obnova povijesne matrice Park šume Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju sadnjom više od 900 vrsta drveća, grmova i trajnica.

Edukacija

 • uređenje edukacijske i doživljajne staze na području Park šume Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju sa 10 edukativnih stajališta;
 • uređenje i edukacijskih i pokaznih točaka na šumskim stazama u Gradskoj šumi Celje na području Anski vrh i Miklavški hrib;
 • organizacija i održavanje četiri projektne radionice o upravljanju šumama i obrazovanje školske djece na temelju šumske pedagogije;
 • organizacija i održavanje dvije edukativne ekskurzije za skupine školske djece iz Celja i Rovinja.

Publikacije

 • Prirodne i kulturno-povijesne vrijednosti Park šume Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju (višejezična publikacija);
 • CD »Zvukovi šume – Forest city soundscapes«;
 • Smernice za upravljanje urbanih gozdov;
 • Smjernice za obrazovanje školske djece i mladih na temelju šumske pedagogije.